Covid19 -ohjeistus

Lapsille

Covid19-tilanteen huomioiminen kerhoilla ja leireillä

  • Kerhoissa ja leireillä toiminnan hyvä laatu lähtee lasten hyvästä kohtaamisesta, tekemisen ilosta, itse tekemisestä ja ryhmässä oppimisesta. Toiminta käynnistyy kontaktiopetuksena covid19-tilanne huomioiden. 
  • 4H:ssa turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa. Ryhmäkokoko suhteutetaan tilojen kokoon, turvavälimahdollisuuksiin ja ilmanvaihtoon, suosituksena kuitenkin korkeintaan 10-12 lapsen ryhmät. 
  • Turvallisuutta luodaan myös hyvällä viestinnällä: Huoltajille ja lapsille viestitään toimintatavoista kauden alkaessa ja aina tarvittaessa. 
  • Ryhmissä huolehditaan hyvästä käsihygieniasta, ja kädet pestään toimintaan tultaessa ja toiminnasta poistuttaessa. Lisäksi kädet pestään ennen ruokailua, wc-käynnin jälkeen, aina ulkoa sisälle tullessa, sekä aina aivastamisen tai yskimisen jälkeen, tai kun kädet ovat näkyvästi likaiset. Kädet kuivataan kertakäyttöisiin paperisiin käsipyyhkeisiin.  
  • Käsihuuhteen suositellaan käytettäväksi ja yleisesti saatavilla olevaksi tiloihin. Lasten käsihuuhteen käyttö tapahtuu aikuisen valvonnassa. 
  • Ruokaa valmistaessa hygienia korostuu. Normaalin, edellä mainitun käsien puhtauden lisäksi huomioidaan pintojen puhdistus. Pinnoissa käytetään heikosti emäksistä yleispuhdistusainetta. Vanhemmat päättävät omien lastensa osalta maskien tai suojakäsineiden käytöstä. 
  • Huoltajat saattavat lapsensa piha-alueelle ja noutavat heidät sovitusti samasta paikasta. Pyritään välttämään ylimääräisten henkilöiden oleilua ryhmätoiminnan tiloissa.  
  • Vältetään yhteiskäytössä olevien työvälineiden, kuten askartelutarvikkeiden käyttöä tai puhdistetaan ne aina käyttäjien välillä. Desinfiointiaine on kerhotilassa saatavilla ja sitä käytetään välineiden ja pintojen puhdistuksessa.
  • Kannustamme ulkoympäristöjen käyttöön ryhmätoiminnassa!